Akademia Lapco Poland Online - webinary, szkolenia, certyfikacja. Laparoskopia, Chirurgia kolorektalna, Chirurgia minimalnie inwazyjna, TME ,taTME, Chirurgia laparoskopowa, Hemikolektomia

28 października 2020 - godzina 18:00 - Sesja V

TEMAT SPOTKANIA:
„LAPAROSKOPOWE WYCIĘCIE POPRZECZNICY”

1. Wprowadzenie – Piotr Myśliwiec

2. ERAS – trudności, jak je przezwyciężyć? – Stanisław Kłęk

3. Laparoskopowe wycięcie poprzecznicy – Andrzej Kwiatkowski

4. Całkowite wycięcie krezki okrężnicy – Michał Pędziwiatr

5. Dyskusja: Krzysztof Kaseja + eksperci ogłoszeni 1 lipca 2020

6. Podsumowanie: prof. dr hab. n. med.  Marek Jackowski – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich