Certyfikacja pozaszkoleniowa Lapco Poland

Kryteria aplikacji:

1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej;
2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

  • 150 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);
  • 70 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 50 przednich resekcji);
  • operacje jelita grubego metodą klasyczną,
  • operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego;
  • Przynajmniej 50% wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonywanych techniką laparoskopową;
3. Zgodność podawanych danych z dostępnymi rejestrami

Certyfikacja pozaszkoleniowa Lapco Poland

Kryteria aplikacji:

1. Specjalista chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej;
2. Doświadczenie obejmujące przynajmniej:

  • 150 operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy (w tym doświadczenie w zakresie hemikolektomii prawostronnej);
  • 70 operacji raka odbytnicy (w tym przynajmniej 50 przednich resekcji);
  • operacje jelita grubego metodą klasyczną,
  • operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego;
  • Przynajmniej 50% wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonywanych techniką laparoskopową;
3. Zgodność podawanych danych z dostępnymi rejestrami

 

Formularz aplikacji:

Imię i nazwisko


Numer telefonu


Adres e-mail


Czy masz tytuł specjalisty chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej?


Jakie jest Twoje doświadczenie w leczeniu raka jelita grubego?


Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy?


Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka odbytnicy?


Ile wykonałeś laparoskopowych przednich resekcji odbytnicy z powodu raka odbytnicy?


Czy przeprowadzałeś operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego?


Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonujesz techniką laparoskopową?


W rejestrach jakiego Oddziału Chirurgicznego można zweryfikować Twoje doświadczenie?


Ile operacji raka jelita grubego przeprowadzono w zeszłym roku w tym Oddziale?


Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w zeszłym roku w tym Oddziale przeprowadzono techniką laparoskopową? 

Formularz aplikacji:

Imię i nazwisko


Numer telefonu


Adres e-mail


Czy masz tytuł specjalisty chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej?


Jakie jest Twoje doświadczenie w leczeniu raka jelita grubego?


Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka okrężnicy?


Ile wykonałeś operacji laparoskopowych z powodu raka odbytnicy?


Ile wykonałeś laparoskopowych przednich resekcji odbytnicy z powodu raka odbytnicy?


Czy przeprowadzałeś operacje powikłań chirurgicznych po zabiegach resekcyjnych raka jelita grubego?


Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w codziennej praktyce wykonujesz techniką laparoskopową?


W rejestrach jakiego Oddziału Chirurgicznego można zweryfikować Twoje doświadczenie?


Ile operacji raka jelita grubego przeprowadzono w zeszłym roku w tym Oddziale?


Jaki procent wszystkich operacji jelita grubego w zeszłym roku w tym Oddziale przeprowadzono techniką laparoskopową?polski