Akademia Lapco Poland Online - webinary, szkolenia, certyfikacja. Laparoskopia, Chirurgia kolorektalna, Chirurgia minimalnie inwazyjna, TME ,taTME, Chirurgia laparoskopowa, Hemikolektomia
Akademia Lapco Poland Online - webinary, szkolenia, certyfikacja. Laparoskopia, Chirurgia kolorektalna, Chirurgia minimalnie inwazyjna, TME ,taTME, Chirurgia laparoskopowa, Hemikolektomia
Akademia Lapco Poland Online - webinary, szkolenia, certyfikacja. Laparoskopia, Chirurgia kolorektalna, Chirurgia minimalnie inwazyjna, TME ,taTME, Chirurgia laparoskopowa, Hemikolektomia
 
Akademia Lapco Poland Online - webinary, szkolenia, certyfikacja. Laparoskopia, Chirurgia kolorektalna, Chirurgia minimalnie inwazyjna, TME ,taTME, Chirurgia laparoskopowa, Hemikolektomia
Akademia Lapco Poland Online - webinary, szkolenia, certyfikacja. Laparoskopia, Chirurgia kolorektalna, Chirurgia minimalnie inwazyjna, TME ,taTME, Chirurgia laparoskopowa, Hemikolektomia

Patronat honorowy:

Partner:

 

Patronat:

Wojciech Kielan

Prezes Towarzystwa
Chirurgów Polskich


Michał Pędziwiatr

Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP
Przewodniczący Rady Lapco Poland


Marek Jackowski

Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich


Piotr Myśliwiec

Past Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP,
Past Przewodniczący Rady Lapco Poland


Eksperci:Harmonogram Akademii 2022:

8 czerwca 2022
  • Webinarium I

    "Prawostronna hemikolektomia"

  • Webinarium II

    "Przednia resekcja odbytnicy"

  • Webinarium III

    "Lewostronna hemikolektomia"

7 grudnia 2022


Patronat honorowy:

Program LapCo powstał w Wielkiej Brytanii w 2013 roku z inicjatywy Marka Colemana oraz Tom Cecila. Celem projektu była standaryzacja laparoskopowych resekcji jelita grubego oraz podniesienie jakości operacji kolorektalnych. Efektem brytyjskiego programu LapCo było ponad 10-krotne zwiększenie odsetka operacji laparoskopowych oraz zapewnienie ich wysokiego standardu jakości i bezpieczeństwa. Po sukcesie LapCo w Wielkiej Brytanii, program zaimplementowano w różnych krajach na terenie całego świata.

Formularz rejestracyjny:


* Pole obowiązkoweFormularz rejestracyjny:


* Pole obowiązkowe


polski